تعهدات مربوط به منشی 724

 1. متعهدیمـ تمامـ تلـاش خود را در ارئه سرویسی سریع، آسان و قابل دسترس انجامـ دهیمـ.
 2. آخرین تغییرات مطب را با هماهنگی و همکاری جامعه پزشکی بروز نموده و در اختیار قرار دهیمـ.
 3. منشی 724 بر طبق آخرین قوانین مربوط به خدمات آنلـاین و سایر قوانین مرتبط جمهوری اسلـامی ایران فعالیت مینماید.
 4. متعهد هستیمـ در راستای پشتیبانی فنی و انسانی کمـ کاری و امهال ننماییمـ.
 5. هرگونه اخذ نوبت و ایجاد مشکل پس از آن بر عهده منشی 724 است.
 6. ممکن است جهت استفاده از خدمات کارمزد اخذ شود.
 7. هر گونه ایجاد اختلـال فنی و هماهنگی (سامانه با مرکز درمانی) در امر خدمات با برگشت کارمزد به ذینفع خواهد بود.
 8. اخذ ویزیت به صورت آنلـاین به اختیار پزشک میباشد. و منشی 724 هیچ اصراری بر فعال بودن آن ندارد.
 9. منشی 724 تمامی مراحل و الزامات خدمات را قبل از استفاده کاربران در اختیار و دسترس آنان قرار خواهد داد.
 10. احترامـ و حفظ شان کاربران از اهمیت و ارزش بالـایی نزد منشی 724 برخوردار است.

تعهدات مربوط به بیماران

 1. اطلـاع و آگاهی از مراحل و الزامات خدمات
 2. استفاده از خدمات بصورت صادقانه و بدون هیچ گونه ایجاد مزاحمت برای مطب، منشی 724 و سایرین
 3. ارائه مشخصات صحیح، دقیق و بروز در استفاده از خدمات
 4. هر گونه ارتباط بین منشی 724 و کاربران فقط با مشخصات وارد شده در پروسه نوبت دهی میباشد. لذا در صحیح بودن و بروز بودن آن اطمینان حاصل کنید. بویژه شماره موبایل
 5. زمان دقیق معاینه  به نسب هر مطب، تخصص پزشک، تعداد مراجعه کنندگان و روش و نوع درمان غیرقابل پیش بینی بوده و زمان ارائه شده در سامانه جهت پذیرش با حضور زمانی تقریبی میباشد.
 6. کاربران دقت فرمایند استفاده از خدمات به منزله آگاهی و پذیرش قوانین و شرایط و الزامات میباشد.
 7. ممکن است در ازای ارائه خدمات کارمزد دریافت شود. و این به نسبت هر پزشک متفاوت است (در بودن یا نبودن)

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی: 4915856498
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.