اصل مطلب این هست که شما شهروند گرامی بتونی بصورت آنلـاین از سامانه منشی 724 نوبت پزشک دریافت کنی.
و حالـا بشنو اصل و قدمت و تاریخچه را که چه شد که اینجوری شد...

داستان تولد منشی 724 از آنجایی آغاز شد، که مشاهده میکردیمـ تعداد زیادی از شهروندان برای ارتباط یا یافتن پزشک خود باید فاصله ها طی میکردند و مشقت ها برجان میخریدند. و سرآخر اگر همـ سردرگمـ نمیشدند پزشک پیدا میشد و نوبت به هر طریق سنتی و دردسر مهیا میگشت. با این حال هزینه مالی رفتن و برگشتن به مطب و ایجاد ترافیک و ازدحامـ در خیابان و ساختمان و مطب داستان همه روزه پزشکان و شهرداری بود. در این بین سختی بیش بر دوش مردمان شهرها و مناطق دور افتاده بود که متاسفانه افزون به درد بیماری متحمل میشدند.

در این هیاهویی که همه سرگرمـ عادت و سنت دیرین برای نوبت و ارتباط بین پزشک بودند منشی 724 متولد گشت. و هدفی جز تسهیل و تسریع در ارتباط بین بیمار و پزشک در سر ندارد. حال آنکه منشی 724 زاییده همین رنج ها و سردرگمی ها هست. منشی 724 فقط میخواهد زحمتی از دوش بیمار کمـ کرده و تا توان دارد در راه ایجاد بستری سریع و آسان و قابل دسترس تلـاش 7 روزه و 24 ساعته خواهد نمود. ما سعی بر آن داریمـ تا خدمات خود را به آسانترین و قابل دسترس ترین شیوه ممکن ارائه نماییمـ. لذا شما در هر لحظه میتوانید به صورت آنلـاین از هر کجای دنیا اقدامـ به یافتن و ثبت نوبتپزشک خود نمایید.

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی: 4915856498
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.