نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشــانـی: تهران تهران،
دکتر شایان رحمتی
پزشک آزمایشی
نشــانـی: تهران تهران،
پزشک آزمایشی
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: پـنـجـشـنـبـه 23 اردیـبـهـشـت
بـیمـه هــا: سایر    نیروهای مسلح    آزاد    تامین اجتماعی    


نشــانـی: هرمـزگان مـیناب،
07642228412
دکتر حسین اخوان
پزشک عمومی
نشــانـی: هرمـزگان مـیناب،
07642228412
پزشک عمومی
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا: سایر    


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، چهارراه فاطمیه - بینش 9 - روبرو مسجد- ساختمان بارسه - طبقه 4
33678544-33634064-33
دکتر ایران رستمی قشمی
پوست و مو و زیبایی-زنان-داخلی
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، چهارراه فاطمیه - بینش 9 - روبرو مسجد- ساختمان بارسه - طبقه 4
33678544-33634064-33
پوست و مو و زیبایی-زنان-داخلی
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
بـیمـه هــا: سایر    


نشــانـی: هرمـزگان سیریک، ورودی شهر سیریک
بیمارستان امامـ سجاد سیریک
داخلی، عمومی، اطفال، زایشگاه
نشــانـی: هرمـزگان سیریک، ورودی شهر سیریک
داخلی، عمومی، اطفال، زایشگاه
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
بـیمـه هــا:


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، لوار سید جمال-ساختمان پزشکان پارسیان
32254009
دکتر رضا علیزاده
تخصص جراحی عمومی
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، لوار سید جمال-ساختمان پزشکان پارسیان
32254009
تخصص جراحی عمومی
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا:     


نشــانـی: هرمـزگان سیریک، سیریک،روبروی بانک کشاورزی
دکتر اسماعیل علی آبادی
پزشک عمومی،پوست،داخلی
نشــانـی: هرمـزگان سیریک، سیریک،روبروی بانک کشاورزی
پزشک عمومی،پوست،داخلی
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
بـیمـه هــا:

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی: 4915856498
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.