اپلیکیشن دفترچه راحت ترین راه برای ارتباط با مطب هست (چنانچه نصب ندارید اینجا ضربه بزنید)


نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشانی: تهران تهران،
دکتر شایان رحمتی
پزشک آزمایشی
نشانی: تهران تهران،
پزشک آزمایشی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: عــصــر، شــب
بیمه ها: سایر    نیروهای مسلح    آزاد    تامین اجتماعی    بانک صادرات    


نشانی: هرمـزگان مـیناب،
07642228412
دکتر حسین اخوان
پزشک عمومی
نشانی: هرمـزگان مـیناب،
07642228412
پزشک عمومی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: شــب
بیمه ها: سایر    


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، چهارراه فاطمیه - بینش 9 - روبرو مسجد- ساختمان بارسه - طبقه 4
33678544-33634064-33
دکتر ایران رستمی قشمی
پوست و مو و زیبایی-زنان-داخلی
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، چهارراه فاطمیه - بینش 9 - روبرو مسجد- ساختمان بارسه - طبقه 4
33678544-33634064-33
پوست و مو و زیبایی-زنان-داخلی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
بیمه ها: سایر    


نشانی: هرمـزگان سیریک، سیریک،روبروی بانک کشاورزی
دکتر اسماعیل علی آبادی
پزشک عمومی،پوست،داخلی
نشانی: هرمـزگان سیریک، سیریک،روبروی بانک کشاورزی
پزشک عمومی،پوست،داخلی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: صــبـح، شــب
بیمه ها: سایر    


نشانی: هرمـزگان سیریک، ورودی شهر سیریک
بیمارستان امامـ سجاد سیریک
داخلی، عمومی، اطفال، زایشگاه
نشانی: هرمـزگان سیریک، ورودی شهر سیریک
داخلی، عمومی، اطفال، زایشگاه
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
بیمه ها:


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، لوار سید جمال-ساختمان پزشکان پارسیان
32254009
دکتر رضا علیزاده
تخصص جراحی عمومی
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، لوار سید جمال-ساختمان پزشکان پارسیان
32254009
تخصص جراحی عمومی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: شــب
بیمه ها:     


نشانی: هرمـزگان سیریک، سیریک،پشت بانک صادرات،جنب پست بانک
دکتر مهدی نظری
پزشک عمومی
نشانی: هرمـزگان سیریک، سیریک،پشت بانک صادرات،جنب پست بانک
پزشک عمومی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: صــبـح، عــصــر
بیمه ها: سایر    

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی:
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.