اپلیکیشن دفترچه راحت ترین راه برای ارتباط با مطب هست (چنانچه نصب ندارید اینجا ضربه بزنید)


نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشانی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان پزشکان سینا
07642231196
دکتر پژمان مرادی
جراح و متخصص ارتوپد
نشانی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان پزشکان سینا
07642231196
جراح و متخصص ارتوپد
اولین وقت آزاد ویزیت حضوری: سـه‌شـنـبـه 27 مـهـر
شیفت کاری: عــصــر، شــب
بیمه ها: سایر    
برای ثبت نوبت همیشه 2 روز قبل تر به این صفحه مراجعه کنید.نوبت ها فقط برای دو روز فعال هستند.و ممکن است سریع پر شوند.(برنامه دفترچه را نصب نمایید


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، چهارراه پردیس
07633620819
دکتر محمد صالحی پور
متخصص جراحی ارتوپد
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، چهارراه پردیس
07633620819
متخصص جراحی ارتوپد
اولین وقت آزاد ویزیت حضوری: تنظیمـ نشده
شیفت کاری: شــب
بیمه ها: سایر    


نشانی: هرمـزگان بندرعباس،
07632213202
دکتر محمدرضا طوافی
تخصص ارتوپدی
نشانی: هرمـزگان بندرعباس،
07632213202
تخصص ارتوپدی
اولین وقت آزاد ویزیت حضوری: سـه‌شـنـبـه 27 مـهـر
شیفت کاری: شــب
بیمه ها: سایر    


نشانی: هرمـزگان بندرعباس،
09140702813
دکتر مسعود منتظرالحجه
تخصص ارتوپدی جراح استخوان،مفاصل و ستون فقرات
نشانی: هرمـزگان بندرعباس،
09140702813
تخصص ارتوپدی جراح استخوان،مفاصل و ستون فقرات
اولین وقت آزاد ویزیت حضوری: تنظیمـ نشده
بیمه ها:


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، تقاطع خیابان اتوبوس رانی-ساختمان ارم-طبقه 4-واحد 23
07633634381
دکتر جابر سلیمانی امیری
جراح و متخصص ارتوپدی
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، تقاطع خیابان اتوبوس رانی-ساختمان ارم-طبقه 4-واحد 23
07633634381
جراح و متخصص ارتوپدی
اولین وقت آزاد ویزیت حضوری: تنظیمـ نشده
شیفت کاری: شــب
بیمه ها:     


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، خیابان سید جمال-روبه روی پاساژ طباطبائی،ساختمان پزشکان فارابی.طبقه اول
32239580
دکتر حسن شکیبا
ارتوپدی
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، خیابان سید جمال-روبه روی پاساژ طباطبائی،ساختمان پزشکان فارابی.طبقه اول
32239580
ارتوپدی
اولین وقت آزاد ویزیت حضوری: تنظیمـ نشده
شیفت کاری: شــب
بیمه ها: سایر    


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، شهرنمایش
07632230000
دکتر شایان بلوچ نژاد
ارتوپدی
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، شهرنمایش
07632230000
ارتوپدی
اولین وقت آزاد ویزیت حضوری: تنظیمـ نشده
شیفت کاری: صــبـح
بیمه ها: سایر    

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی:
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.