اپلیکیشن دفترچه راحت ترین راه برای ارتباط با مطب هست (چنانچه نصب ندارید اینجا ضربه بزنید)


نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشانی: هرمـزگان مـیناب، کلینیک خلیج فارس، روبروی میناب مال
07642231196
دکتر پژمان مرادی
جراح و متخصص ارتوپد
نشانی: هرمـزگان مـیناب، کلینیک خلیج فارس، روبروی میناب مال
07642231196
جراح و متخصص ارتوپد
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: عــصــر، شــب
بیمه ها: سایر    
آدرس مطب به کلینیک خلیج فارس روبروی میناب مال جابجا شد.


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، چهارراه پردیس
07633620819
دکتر محمد صالحی پور
متخصص جراحی ارتوپد
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، چهارراه پردیس
07633620819
متخصص جراحی ارتوپد
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: شــب
بیمه ها: سایر    


نشانی: هرمـزگان بندرعباس،
07632213202
دکتر محمدرضا طوافی
تخصص ارتوپدی
نشانی: هرمـزگان بندرعباس،
07632213202
تخصص ارتوپدی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: شــب
بیمه ها: سایر    


نشانی: هرمـزگان بندرعباس،
09140702813
دکتر مسعود منتظرالحجه
تخصص ارتوپدی جراح استخوان،مفاصل و ستون فقرات
نشانی: هرمـزگان بندرعباس،
09140702813
تخصص ارتوپدی جراح استخوان،مفاصل و ستون فقرات
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
بیمه ها:


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، تقاطع خیابان اتوبوس رانی-ساختمان ارم-طبقه 4-واحد 23
07633634381
دکتر جابر سلیمانی امیری
جراح و متخصص ارتوپدی
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، تقاطع خیابان اتوبوس رانی-ساختمان ارم-طبقه 4-واحد 23
07633634381
جراح و متخصص ارتوپدی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: شــب
بیمه ها:     


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، خیابان سید جمال-روبه روی پاساژ طباطبائی،ساختمان پزشکان فارابی.طبقه اول
32239580
دکتر حسن شکیبا
ارتوپدی
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، خیابان سید جمال-روبه روی پاساژ طباطبائی،ساختمان پزشکان فارابی.طبقه اول
32239580
ارتوپدی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: شــب
بیمه ها: سایر    


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، شهرنمایش
07632230000
دکتر شایان بلوچ نژاد
ارتوپدی
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، شهرنمایش
07632230000
ارتوپدی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: صــبـح
بیمه ها: سایر    


نشانی: هرمـزگان مـیناب، کلینیک خلیج فارس
09045888578
دکتر کامیار خوشابی
جراح و متخصص ارتوپدی(شکست و بست)
نشانی: هرمـزگان مـیناب، کلینیک خلیج فارس
09045888578
جراح و متخصص ارتوپدی(شکست و بست)
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: عــصــر، شــب
بیمه ها: سایر    
ما با مطب در ارتباطیم،با خیالی آسوده نوبت بگیرید#هر نوبت فقط برای یک نفر است#ساعت انتخابی شما فقط زمان پذیرش می باشد.

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی:
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.