نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، بلوار سیدجمال-جنب آزمایشگاه سبحانی-طبقه فوقانی بانک کشاورزی-ساختمان پزشکان هرمز
07632232033
دکتر محمد باقر میری
فوق تخصص گوارش و کبد
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، بلوار سیدجمال-جنب آزمایشگاه سبحانی-طبقه فوقانی بانک کشاورزی-ساختمان پزشکان هرمز
07632232033
فوق تخصص گوارش و کبد
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: یـكـشـنـبـه 26 اردیـبـهـشـت
شـیفـت کــاری: عــصــر، شــب
بـیمـه هــا: سایر    


نشــانـی: هرمـزگان سوزا، استان هرمزگان-شهرستان سیریک-بازارچه میشی-جنب سوپرمارکت شاهی پیمان
07642376059
دکتر مرتضی
ارتوپد
نشــانـی: هرمـزگان سوزا، استان هرمزگان-شهرستان سیریک-بازارچه میشی-جنب سوپرمارکت شاهی پیمان
07642376059
ارتوپد
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
بـیمـه هــا: جانبازان    

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی: 4915856498
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.