اپلیکیشن دفترچه راحت ترین راه برای ارتباط با مطب هست (چنانچه نصب ندارید اینجا ضربه بزنید)


نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشانی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان پزشکان سینا
کلینیک آمنه جمشیدی
کارشناس مامایی
نشانی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان پزشکان سینا
کارشناس مامایی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: عــصــر، شــب
بیمه ها: سایر    
کاربر گرامی، مطب فقط در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه باز است.


نشانی: هرمـزگان قشمــ، رمکان،زیرفرش فروشی صفا
09105535080
کلینیک آتنا باربد
لیسانس عالی مامایی
نشانی: هرمـزگان قشمــ، رمکان،زیرفرش فروشی صفا
09105535080
لیسانس عالی مامایی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: صــبـح، شــب
بیمه ها:
شیفت کاری: صبح و بعد از ظهر

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی:
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.