ابتدا
 
پزشکان فیزیکی و توانبخشی
 
جـسـتـجـو
پزشکان فیزیکی و توانبخشینـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، جهارراه فاطمیه-جنب مسجد فاطمیه-ساختمان پزشکان فاطمیه-طبقه چهارم.واحد 19
تخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اولـیـن وقـت آزاد حــضــوری: شـنـبـه 12 مـهـر
شـیفـت کــاری: صــبـح، شــب
بـیمـه هــا: سایر    

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی: 4915856498
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.