اپلیکیشن دفترچه راحت ترین راه برای ارتباط با مطب هست (چنانچه نصب ندارید اینجا ضربه بزنید)


نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشانی: هرمـزگان مـیناب، بلوار امام خمینی _درمانگاه شهید بهشتی(اورژانس قدیم)_مطب تغذیه و رژیم درمانی معصومه زاهدی
09362115710
دکتر معصومه زاهدی
کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
نشانی: هرمـزگان مـیناب، بلوار امام خمینی _درمانگاه شهید بهشتی(اورژانس قدیم)_مطب تغذیه و رژیم درمانی معصومه زاهدی
09362115710
کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: صــبـح، عــصــر
بیمه ها: سایر    


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، چهارراه سازمان جنب مبل طوس ساختمان پزشکان پاسارگاد طبقه سوم واحد 7
07632237924
دکتر مینا پور رضائیان
کارشناس ارشد تغذیه
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، چهارراه سازمان جنب مبل طوس ساختمان پزشکان پاسارگاد طبقه سوم واحد 7
07632237924
کارشناس ارشد تغذیه
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: شــب
بیمه ها: سایر    

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی:
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.