اپلیکیشن دفترچه راحت ترین راه برای ارتباط با مطب هست (چنانچه نصب ندارید اینجا ضربه بزنید)


نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، خیابان اسد آبادی روبه روی پاساژ طباطبایی کوچه داروخانه آریا ساختمان پزشکان شفا
07632220145
دکتر مهناز حسن نژاد
تخصص طب فیزیکی و توانبخشی
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، خیابان اسد آبادی روبه روی پاساژ طباطبایی کوچه داروخانه آریا ساختمان پزشکان شفا
07632220145
تخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: صــبـح، شــب
بیمه ها: سایر    


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، کلینیک فیزیوتراپی آراد دکتر رامین کامرانی نیا:
09173665036
دکتر رامین کامرانی نیا
فیزیوتراپی
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، کلینیک فیزیوتراپی آراد دکتر رامین کامرانی نیا:
09173665036
فیزیوتراپی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: شــب
بیمه ها:     

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی:
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.