اپلیکیشن دفترچه راحت ترین راه برای ارتباط با مطب هست (چنانچه نصب ندارید اینجا ضربه بزنید)


نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشانی: تهران تهران، پاساران-نگارستان ششم-نبش فرخی یزدی-کلینیک ارمان
09124335113
دکتر فاطمه دائمی
درمانگر و مدرس دانشگاه
نشانی: تهران تهران، پاساران-نگارستان ششم-نبش فرخی یزدی-کلینیک ارمان
09124335113
درمانگر و مدرس دانشگاه
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
بیمه ها:

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی:
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.