اپلیکیشن دفترچه راحت ترین راه برای ارتباط با مطب هست (چنانچه نصب ندارید اینجا ضربه بزنید)


نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشانی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان پزشکان سینا، طبقه چهارم
دکتر علی اصلوب
دندان پزشکی
نشانی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان پزشکان سینا، طبقه چهارم
دندان پزشکی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: صــبـح، شــب
بیمه ها: سایر    
ما با مطب در ارتباطیم، با خیالی آسوده نوبت بگیرید، در صورت تعطیل بودن مطب رو صفحه پزشک اعلام میگردد.


نشانی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان پزشکان سینا طبقه 5واحد503
07642231208
دکتر مجتبی ابوذری نیا
دندان پزشک
نشانی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان پزشکان سینا طبقه 5واحد503
07642231208
دندان پزشک
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
بیمه ها: آزاد    
ما با مطب در ارتباطیم،با خیالی آسوده نوبت بگیرید#هر نوبت فقط برای یک نفر است#ساعت انتخابی شما فقط زمان پذیرش می باشد.


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، چهارراه فاطمیه-کوچه بین مسجد فاطمیه و بانک مسکن.ساختمان پزشکان فاطمیه-طبقه سوم
32211299-09336349734
دکتر لوزا خوشحال
دندانپزشکی
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، چهارراه فاطمیه-کوچه بین مسجد فاطمیه و بانک مسکن.ساختمان پزشکان فاطمیه-طبقه سوم
32211299-09336349734
دندانپزشکی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: صــبـح، شــب
بیمه ها:     


نشانی: هرمـزگان مـیناب، بندرعباس-چهارراه فاطمیه-طبقه فوقانی کفش ملی
07612223618
دکتر اسماعیل اسدی
دندانپزشک
نشانی: هرمـزگان مـیناب، بندرعباس-چهارراه فاطمیه-طبقه فوقانی کفش ملی
07612223618
دندانپزشک
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: شــب
بیمه ها: سایر    


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، بلوار سید جمال ساختمان کیمیا
32254277
دکتر مصطفی نجفی
دندانپزشکی
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، بلوار سید جمال ساختمان کیمیا
32254277
دندانپزشکی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: شــب
بیمه ها: سایر    


نشانی: هرمـزگان مـیناب، بلوار امام،جنب سازمان انتقال خون،کلینیک دندان پزشکی شفا
دکتر وحید احمدی
جراح،دندان پزشک
نشانی: هرمـزگان مـیناب، بلوار امام،جنب سازمان انتقال خون،کلینیک دندان پزشکی شفا
جراح،دندان پزشک
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
بیمه ها: سایر    
در حال حاضر مطب تعطیل هست


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی-روبه روی شیرینکده-ساختمان پزشک-طبقه دوم واحد 206
32230451
دکتر دکتر محمد مجیدی
دندانپزشکی
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی-روبه روی شیرینکده-ساختمان پزشک-طبقه دوم واحد 206
32230451
دندانپزشکی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: شــب
بیمه ها:     


نشانی: خراسان شمـالى شیروان، ابتدای خیابان جمالزاده
01732225253
دکتر محمد قاسمی
فلوشیپ تخصصی دندان پزشکی
نشانی: خراسان شمـالى شیروان، ابتدای خیابان جمالزاده
01732225253
فلوشیپ تخصصی دندان پزشکی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: صــبـح، شــب
بیمه ها: نیروهای مسلح        


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی-چهارراه فاطمیه-ساختمان پزشک
2211013
دکتر پدرام انصاری آستانه
متخصص پروتزهای دندانی
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی-چهارراه فاطمیه-ساختمان پزشک
2211013
متخصص پروتزهای دندانی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: شــب
بیمه ها: سایر    


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، چهارراه سازمان جنب مبل طوس ساختمان پزشکان پاسارگاد طبقه سوم واحد 7
07632221406
دکتر محمدرضا افرا
جراح ودندانپزشک
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، چهارراه سازمان جنب مبل طوس ساختمان پزشکان پاسارگاد طبقه سوم واحد 7
07632221406
جراح ودندانپزشک
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: شــب
بیمه ها:     


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، ین خیابان امام موسی صدر و بلوکی
32234610
دکتر فاطمه خضری
دندانپزشکی
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، ین خیابان امام موسی صدر و بلوکی
32234610
دندانپزشکی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: شــب
بیمه ها:


نشانی: آذربایجان شرقى تبریز، انتهای خیابان شمس تبریزی، نرسیده به بلوار منجم، روبروی بانک رفاه کارگران
دکتر منصور رحیمی پور
دندانپزشک
نشانی: آذربایجان شرقى تبریز، انتهای خیابان شمس تبریزی، نرسیده به بلوار منجم، روبروی بانک رفاه کارگران
دندانپزشک
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
بیمه ها:

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی:
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.