ابتدا
 
پزشکان دندانپزشکی
 
جـسـتـجـو
پزشکان دندانپزشکینـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، میناب : ساختمان پزشکان سینا
دندان پزشکی
اولـیـن وقـت آزاد حــضــوری: شـنـبـه 12 مـهـر
شـیفـت کــاری: صــبـح، شــب
بـیمـه هــا: سایر    


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، چهارراه فاطمیه-کوچه بین مسجد فاطمیه و بانک مسکن.ساختمان پزشکان فاطمیه-طبقه سوم
32211299
دندانپزشکی
اولـیـن وقـت آزاد حــضــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: صــبـح، شــب
بـیمـه هــا:     


نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، بندرعباس-چهارراه فاطمیه-طبقه فوقانی کفش ملی
07612223618
دندانپزشک
اولـیـن وقـت آزاد حــضــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا: 0    


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، بلوار سید جمال ساختمان کیمیا
32254277
دندانپزشکی
اولـیـن وقـت آزاد حــضــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا: 0    


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی-چهارراه فاطمیه-ساختمان پزشک
2211013
متخصص پروتزهای دندانی
اولـیـن وقـت آزاد حــضــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا: 0    


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی-روبه روی شیرینکده-ساختمان پزشک-طبقه دوم واحد 206
32230451
دندانپزشکی
اولـیـن وقـت آزاد حــضــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا:     


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، ین خیابان امام موسی صدر و بلوکی
32234610
دندانپزشکی
اولـیـن وقـت آزاد حــضــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا:


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، چهارراه سازمان جنب مبل طوس ساختمان پزشکان پاسارگاد طبقه سوم واحد 7
07632221406
جراح ودندانپزشک
اولـیـن وقـت آزاد حــضــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا:     


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، چهارراه سازمان جنب مبل طوس ساختمان پزشکان پاسارگاد طبقه سوم واحد 7
07632237924
جراح ودندانپزشک
اولـیـن وقـت آزاد حــضــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا: 0    


نشــانـی: هرمـزگان مـیناب،
اولـیـن وقـت آزاد حــضــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: عــصــر، شــب
بـیمـه هــا:
توجه، مطب تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.


نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، بلوار امام،جنب سازمان انتقال خون،کلینیک دندان پزشکی شفا
جراح،دندان پزشک
اولـیـن وقـت آزاد حــضــوری: پـنـجـشـنـبـه 10 مـهـر
شـیفـت کــاری: صــبـح، شــب
بـیمـه هــا: 0    

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی: 4915856498
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.