نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشــانـی: آذربایجان شرقى تبریز، نصفراه، روبروی شهرداری منطقه 4، برج مهدیه، ط 6
09143149767
دکتر فاطمه فکار قراملکی
عضو هیات علمی گفتاردرمانی دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز
نشــانـی: آذربایجان شرقى تبریز، نصفراه، روبروی شهرداری منطقه 4، برج مهدیه، ط 6
09143149767
عضو هیات علمی گفتاردرمانی دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
بـیمـه هــا:

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی: 4915856498
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.