اپلیکیشن دفترچه راحت ترین راه برای ارتباط با مطب هست (چنانچه نصب ندارید اینجا ضربه بزنید)


نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشانی: آذربایجان شرقى تبریز، نصفراه، روبروی شهرداری منطقه 4، برج مهدیه، ط 6
09143149767
دکتر فاطمه فکار قراملکی
عضو هیات علمی گفتاردرمانی دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز
نشانی: آذربایجان شرقى تبریز، نصفراه، روبروی شهرداری منطقه 4، برج مهدیه، ط 6
09143149767
عضو هیات علمی گفتاردرمانی دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
بیمه ها:

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی:
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.