اپلیکیشن دفترچه راحت ترین راه برای گرفتن نوبت هست (چنانچه نصب ندارید اینجا ضربه بزنید)


نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشانی: هرمـزگان مـیناب، بلوار امام-ساختمان پزشکان سینا
دکتر وحید وحدت خواه
متخصص داخلی
نشانی: هرمـزگان مـیناب، بلوار امام-ساختمان پزشکان سینا
متخصص داخلی
اولین وقت آزاد ویزیت حضوری: شـنـبـه 2 مـرداد
بیمه ها: سایر    
ما با مطب در ارتباطیم،با خیالی آسوده نوبت بگیرید#هر نوبت فقط برای یک نفر است#ساعت انتخابی شما فقط زمان پذیرش می باشد.


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، سه راه پلنگ صورتی_طبقه فوقانی بانک صادرات
07632248899
دکتر اسحاق هرسیج ثانی
متخصص داخلی،گوارش،آندوسکوپی،غدد
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، سه راه پلنگ صورتی_طبقه فوقانی بانک صادرات
07632248899
متخصص داخلی،گوارش،آندوسکوپی،غدد
اولین وقت آزاد ویزیت حضوری: شـنـبـه 2 مـرداد
شیفت کاری: شــب
بیمه ها: سایر    


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، -بلوار سیدجمال-جنب آزمایشگاه سبحانی-طبقه فوقانی بانک کشاورزی-ساختمان پزشکان هرمز-طبقه دوم
07632239695
دکتر هادی طاهری
تخصص داخلی
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، -بلوار سیدجمال-جنب آزمایشگاه سبحانی-طبقه فوقانی بانک کشاورزی-ساختمان پزشکان هرمز-طبقه دوم
07632239695
تخصص داخلی
اولین وقت آزاد ویزیت حضوری: شـنـبـه 2 مـرداد
شیفت کاری: شــب
بیمه ها: سایر    

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی:
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.