اپلیکیشن دفترچه راحت ترین راه برای ارتباط با مطب هست (چنانچه نصب ندارید اینجا ضربه بزنید)


نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشانی: هرمـزگان مـیناب، بلوار امام-ساختمان پزشکان سینا
07642231195
دکتر وحید وحدت خواه
متخصص داخلی
نشانی: هرمـزگان مـیناب، بلوار امام-ساختمان پزشکان سینا
07642231195
متخصص داخلی
اولین وقت آزاد : چـهـارشـنـبـه 6 بـهـمـن
بیمه ها: سایر    
زمان دقیق معاینه در مطب مشخص می شود. نوبت های اینترنتی محدود است.در صورت پر شدن لطفا با مطب تماس بگیرید


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، سه راه پلنگ صورتی_طبقه فوقانی بانک صادرات
07632248899
دکتر اسحاق هرسیج ثانی
متخصص داخلی،گوارش،آندوسکوپی،غدد
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، سه راه پلنگ صورتی_طبقه فوقانی بانک صادرات
07632248899
متخصص داخلی،گوارش،آندوسکوپی،غدد
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: شــب
بیمه ها: سایر    


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، -بلوار سیدجمال-جنب آزمایشگاه سبحانی-طبقه فوقانی بانک کشاورزی-ساختمان پزشکان هرمز-طبقه دوم
07632239695
دکتر هادی طاهری
تخصص داخلی
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، -بلوار سیدجمال-جنب آزمایشگاه سبحانی-طبقه فوقانی بانک کشاورزی-ساختمان پزشکان هرمز-طبقه دوم
07632239695
تخصص داخلی
اولین وقت آزاد : شـنـبـه 9 بـهـمـن
شیفت کاری: شــب
بیمه ها: سایر    
کاربر عزیز، مطب در روزهای سه شنبه و پنج شنبه تعطیل می باشد.


نشانی: سیستان و بلوچستان زاهدان، زاهدان - خیابان امیرالمومنین نبش امیرالمومنین 8 داخل کوچه طبقه اول
05433224374
دکتر قدسیه حیدری
متخصص داخلی
نشانی: سیستان و بلوچستان زاهدان، زاهدان - خیابان امیرالمومنین نبش امیرالمومنین 8 داخل کوچه طبقه اول
05433224374
متخصص داخلی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: عــصــر، شــب
بیمه ها: سایر    
ما با مطب در ارتباطیم،با خیالی راحت نوبت بگیرید


نشانی: هرمـزگان قشمــ، رو بروی آزمایشگاه جعفری - ساختمان پزشکان طلوع - طبقه 5 - واحد 107
07635223252
دکتر مریم هروآبادی
متخصص داخلی
نشانی: هرمـزگان قشمــ، رو بروی آزمایشگاه جعفری - ساختمان پزشکان طلوع - طبقه 5 - واحد 107
07635223252
متخصص داخلی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
بیمه ها: سایر    

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی:
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.