اپلیکیشن دفترچه راحت ترین راه برای ارتباط با مطب هست (چنانچه نصب ندارید اینجا ضربه بزنید)


نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشانی: هرمـزگان بندرعباس،
دکتر سید حمزه صدیق
اعصاب و روان(روانپزشک)
نشانی: هرمـزگان بندرعباس،
اعصاب و روان(روانپزشک)
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
بیمه ها:
جهت ثبت نوبت این پزشک به سایت نوبت دات آی آر مراجعه نمایید. nobat.ir


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، بلوار سیدجمال-جنب آزمایشگاه سبحانی-طبقه فوقانی بانک کشاورزی-ساختمان پزشکان هرمز-طبقه دوم
32251649
دکتر فرح مویدی
تخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، بلوار سیدجمال-جنب آزمایشگاه سبحانی-طبقه فوقانی بانک کشاورزی-ساختمان پزشکان هرمز-طبقه دوم
32251649
تخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)
اولین وقت آزاد : چـهـارشـنـبـه 4 خـرداد
شیفت کاری: شــب
بیمه ها: سایر    

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی:
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.