نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، خیابان اتوبوس رانی-ساختمان پزشکان ارم
33634378
دکتر هاشم لشگری
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، خیابان اتوبوس رانی-ساختمان پزشکان ارم
33634378
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا: آزاد    
مراجعه کننده گرامی قبل از معاینه انجام نوار مغز و معاینه اولیه لازم می باشد. درمان در دو مرحله صورت میگیرد.


نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان پزشکان سینا
07642231214
دکتر طاهر قاضی زاده خسروشاهی
متخصص مغز و اعصاب
نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان پزشکان سینا
07642231214
متخصص مغز و اعصاب
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: شـنـبـه 25 اردیـبـهـشـت
شـیفـت کــاری: عــصــر، شــب
بـیمـه هــا: سایر    
ما با مطب در ارتباطیم،با خیالی آسوده نوبت بگیرید#هر نوبت فقط برای یک نفر است#ساعت انتخابی شما فقط زمان پذیرش می باشد.


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، ،چهارراه فاطمیه،جنب ساختمان پزشک،ساختمان کیمیا طبقه 4 واحد 13
07632254251
دکتر مجتبی اسدی
تخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، ،چهارراه فاطمیه،جنب ساختمان پزشک،ساختمان کیمیا طبقه 4 واحد 13
07632254251
تخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا: سایر    


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، _چهارراه مرادی_مجمتع پزشکی پارسیان_طبقه اول
07632234434
دکتر سید محمد علی مرتضوی ها
تخصص جراحی مغز و اعصاب
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، _چهارراه مرادی_مجمتع پزشکی پارسیان_طبقه اول
07632234434
تخصص جراحی مغز و اعصاب
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا: سایر    

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی: 4915856498
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.