اپلیکیشن دفترچه راحت ترین راه برای ارتباط با مطب هست (چنانچه نصب ندارید اینجا ضربه بزنید)


نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشانی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان پزشکان سینا طبقه 2 واحد 203
07642231192
دکتر سیده لیلـا عمادیان رضوی
متخصص: قلب و عروق
نشانی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان پزشکان سینا طبقه 2 واحد 203
07642231192
متخصص: قلب و عروق
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: عــصــر، شــب
بیمه ها: سایر    
ما با مطب در ارتباطیم،با خیالی آسوده نوبت بگیرید#هر نوبت فقط برای یک نفر است#ساعت انتخابی شما فقط زمان پذیرش می باشد.


نشانی: هرمـزگان بستک، خیابان بیست فروردین، سالن عباسیه (روبروی مخابرات)
07644326046
دکتر مرضیه فرازنده
متخصص: قلب و عروق
نشانی: هرمـزگان بستک، خیابان بیست فروردین، سالن عباسیه (روبروی مخابرات)
07644326046
متخصص: قلب و عروق
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: صــبـح، شــب
بیمه ها: سایر    
نوبت دهی حضوری مطب: بستک، نرسیده به دبیرستان مصطفویه خدمات اینترنتی مرکزی 09179646855


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، بلوار سید جمال-ساختمان پزشک-طبقه 2واحد 204
32252476
دکتر محمد امین امامی
تخصص داخلی فوق تخصص قلب و عروق
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، بلوار سید جمال-ساختمان پزشک-طبقه 2واحد 204
32252476
تخصص داخلی فوق تخصص قلب و عروق
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: شــب
بیمه ها: سایر    


نشانی: هرمـزگان بندرعباس،
دکتر امیر رضایی
قلب و عروق
نشانی: هرمـزگان بندرعباس،
قلب و عروق
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: شــب
بیمه ها:


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، بندرعباس-بلوار سیدجمال-جنب آزمایشگاه سبحانی-طبقه فوقانی بانک کشاورزی-ساختمان پزشکان هرمز-طبقه سوم
32228422
دکتر اسفندیار اسدی پور
متخصص قلب و عروق-
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، بندرعباس-بلوار سیدجمال-جنب آزمایشگاه سبحانی-طبقه فوقانی بانک کشاورزی-ساختمان پزشکان هرمز-طبقه سوم
32228422
متخصص قلب و عروق-
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: شــب
بیمه ها: سایر    


نشانی: آذربایجان شرقى مـراغه، خیابان سعدی، خیابان آیت‌الله دستغیب
دکتر حسن آب شناس

نشانی: آذربایجان شرقى مـراغه، خیابان سعدی، خیابان آیت‌الله دستغیب
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: شــب
بیمه ها:


نشانی: سیستان و بلوچستان زاهدان، زاهدان - خیابان خیام - ساختمان پزشکان مرکزی (روبروی کلینیک شفا)
05433434146
دکتر حامد شهرکی
متخصص قلب و عروق
نشانی: سیستان و بلوچستان زاهدان، زاهدان - خیابان خیام - ساختمان پزشکان مرکزی (روبروی کلینیک شفا)
05433434146
متخصص قلب و عروق
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: عــصــر، شــب
بیمه ها: سایر    
ما با مطب در ارتباطیم،با خیالی آسوده نوبت بگیرید


نشانی: هرمـزگان مـیناب، بلوار بسيج - روبرو ميناب مال - ساختمان پزشکان خليج فارس - مطب دکتر نمازی
09029559154
دکتر سید شجاع الدین نمازی
متخصص قلب و عروق
نشانی: هرمـزگان مـیناب، بلوار بسيج - روبرو ميناب مال - ساختمان پزشکان خليج فارس - مطب دکتر نمازی
09029559154
متخصص قلب و عروق
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: صــبـح، شــب
بیمه ها: سایر    
ما با مطب در ارتباطیم،با خیالی آسوده نوبت بگیرید#هر نوبت فقط برای یک نفر است#ساعت انتخابی شما فقط زمان پذیرش می باشد.

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی:
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.