ابتدا
 
پزشکان قلب و عروق
 
جـسـتـجـو
پزشکان قلب و عروقنـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان پزشکان سینا طبقه 2 واحد 203
07642231192
متخصص: قلب و عروق
اولـیـن وقـت آزاد حــضــوری: پـنـجـشـنـبـه 10 مـهـر
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا: سایر    


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، بلوار سید جمال-ساختمان پزشک-طبقه 2واحد 204
32252476
تخصص داخلی فوق تخصص قلب و عروق
اولـیـن وقـت آزاد حــضــوری: شـنـبـه 12 مـهـر
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا: 0    


نشــانـی: هرمـزگان بستک، خیابان بیست فروردین، سالن عباسیه (روبروی مخابرات)
07644326046
متخصص: قلب و عروق
اولـیـن وقـت آزاد حــضــوری: شـنـبـه 12 مـهـر
شـیفـت کــاری: صــبـح، شــب
بـیمـه هــا: 0    
نوبت دهی حضوری مطب: بستک، نرسیده به دبیرستان مصطفویه خدمات اینترنتی مرکزی 09179646855


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس،
قلب و عروق
اولـیـن وقـت آزاد حــضــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا:


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، بندرعباس-بلوار سیدجمال-جنب آزمایشگاه سبحانی-طبقه فوقانی بانک کشاورزی-ساختمان پزشکان هرمز-طبقه سوم
32228422
متخصص قلب و عروق-
اولـیـن وقـت آزاد حــضــوری: شـنـبـه 12 مـهـر
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا:     


نشــانـی: آذربایجان شرقى مـراغه، خیابان سعدی، خیابان آیت‌الله دستغیب
اولـیـن وقـت آزاد حــضــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا:

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی: 4915856498
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.