نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان پزشکان سینا طبقه 2 واحد 203
07642231192
دکتر سیده لیلـا عمادیان رضوی
متخصص: قلب و عروق
نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان پزشکان سینا طبقه 2 واحد 203
07642231192
متخصص: قلب و عروق
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: شـنـبـه 25 اردیـبـهـشـت
شـیفـت کــاری: عــصــر، شــب
بـیمـه هــا: سایر    
ما با مطب در ارتباطیم،با خیالی آسوده نوبت بگیرید#هر نوبت فقط برای یک نفر است#ساعت انتخابی شما فقط زمان پذیرش می باشد.


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، بلوار سید جمال-ساختمان پزشک-طبقه 2واحد 204
32252476
دکتر محمد امین امامی
تخصص داخلی فوق تخصص قلب و عروق
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، بلوار سید جمال-ساختمان پزشک-طبقه 2واحد 204
32252476
تخصص داخلی فوق تخصص قلب و عروق
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا: سایر    


نشــانـی: هرمـزگان بستک، خیابان بیست فروردین، سالن عباسیه (روبروی مخابرات)
07644326046
دکتر مرضیه فرازنده
متخصص: قلب و عروق
نشــانـی: هرمـزگان بستک، خیابان بیست فروردین، سالن عباسیه (روبروی مخابرات)
07644326046
متخصص: قلب و عروق
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: صــبـح، شــب
بـیمـه هــا: سایر    
نوبت دهی حضوری مطب: بستک، نرسیده به دبیرستان مصطفویه خدمات اینترنتی مرکزی 09179646855


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس،
دکتر امیر رضایی
قلب و عروق
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس،
قلب و عروق
اولـیـن وقـت آزاد : تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا:


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، بندرعباس-بلوار سیدجمال-جنب آزمایشگاه سبحانی-طبقه فوقانی بانک کشاورزی-ساختمان پزشکان هرمز-طبقه سوم
32228422
دکتر اسفندیار اسدی پور
متخصص قلب و عروق-
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، بندرعباس-بلوار سیدجمال-جنب آزمایشگاه سبحانی-طبقه فوقانی بانک کشاورزی-ساختمان پزشکان هرمز-طبقه سوم
32228422
متخصص قلب و عروق-
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا: سایر    


نشــانـی: آذربایجان شرقى مـراغه، خیابان سعدی، خیابان آیت‌الله دستغیب
دکتر حسن آب شناس

نشــانـی: آذربایجان شرقى مـراغه، خیابان سعدی، خیابان آیت‌الله دستغیب
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا:

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی: 4915856498
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.