اپلیکیشن دفترچه راحت ترین راه برای ارتباط با مطب هست (چنانچه نصب ندارید اینجا ضربه بزنید)


نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشانی: هرمـزگان بندرعباس، ،چهار راه مرادی روبه روی پاساژ طباطبایی،ساختمان پزشکان
07632229845
دکتر وحید احمدی
متخصص پوست،مو و زیبایی
نشانی: هرمـزگان بندرعباس، ،چهار راه مرادی روبه روی پاساژ طباطبایی،ساختمان پزشکان
07632229845
متخصص پوست،مو و زیبایی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: شــب
بیمه ها: سایر    


نشانی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان پزشک
دکتر ویدا جمشیدی نویری
متخصص پوست و مو
نشانی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان پزشک
متخصص پوست و مو
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
بیمه ها: سایر    


نشانی: هرمـزگان مـیناب، بلوار امام - ساختمان پزشکان سینا - مطب دکتر حافظی
07642231209
دکتر حسین حافظی
متخصص بوست و مو زیبایی
نشانی: هرمـزگان مـیناب، بلوار امام - ساختمان پزشکان سینا - مطب دکتر حافظی
07642231209
متخصص بوست و مو زیبایی
اولین وقت آزاد : تنظیمـ نشده
شیفت کاری: صــبـح، شــب
بیمه ها: سایر    
دکتر حافظی روزهای یکشنبه و دوشنبه حضور دارند؛ و روزهای دیگر فقط لیزر موهای زائد انجام می ‌شود.

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی:
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.