نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، نرسیده به پارک جنگلی ساختمان برج بهشت
دکتر فردوس مذنبی
فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، نرسیده به پارک جنگلی ساختمان برج بهشت
فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: صــبـح، شــب
بـیمـه هــا: سایر    


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، بتدای چهار راه داماهی - به طرف اوقاف - ساختمان قصرطلایی - ورودی B - طبقه 2 - واحد 202
: 076-33689752
دکتر ندا گودرزی
جراحی پلاستیک و زیبایی
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، بتدای چهار راه داماهی - به طرف اوقاف - ساختمان قصرطلایی - ورودی B - طبقه 2 - واحد 202
: 076-33689752
جراحی پلاستیک و زیبایی
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا: سایر    


نشــانـی: تهران تهران، جردن، بین ظفر و میرداماد، کوچه سرو، پلاک 2، طبقه 4، واحد 18
2188787577
دکتر مسعود تهرانی
متخصص جراحی عمومی،فلوشیپ جراحی پلاستیک و زیبایی
نشــانـی: تهران تهران، جردن، بین ظفر و میرداماد، کوچه سرو، پلاک 2، طبقه 4، واحد 18
2188787577
متخصص جراحی عمومی،فلوشیپ جراحی پلاستیک و زیبایی
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: عــصــر، شــب
بـیمـه هــا:
ما با مطب در ارتباطیم؛ با خیالی آسوده نوبت بگیرید# هر نوبت برای یک نفر است# ساعت انتخابی شما فقط زمان بذیرش می باشد.

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی: 4915856498
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.