ابتدا
 
پزشکان جراح پلـاستیک و زیبایی
 
جـسـتـجـو
پزشکان جراح پلـاستیک و زیبایینـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، نرسیده به پارک جنگلی ساختمان برج بهشت
فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
اولـیـن وقـت آزاد حــضــوری: یـكـشـنـبـه 13 مـهـر
شـیفـت کــاری: صــبـح، شــب
بـیمـه هــا: سایر    


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، بتدای چهار راه داماهی - به طرف اوقاف - ساختمان قصرطلایی - ورودی B - طبقه 2 - واحد 202
: 076-33689752
جراحی پلاستیک و زیبایی
اولـیـن وقـت آزاد حــضــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا: 0    

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی: 4915856498
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.