نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، روبروی داروخانه شبانه روزی
07642224857
دکتر احمد مقدس فر
چشم پزشک
نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، روبروی داروخانه شبانه روزی
07642224857
چشم پزشک
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: پـنـجـشـنـبـه 23 اردیـبـهـشـت
بـیمـه هــا: سایر    
ما با مطب در ارتباطیم،با خیالی آسوده نوبت بگیرید#هر نوبت فقط برای یک نفر است#ساعت انتخابی شما فقط زمان پذیرش می باشد.


نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان پزشکان سینا
07642231205
دکتر نوشین شیخ الاسلامی
جراح و متخصص چشم
نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، ساختمان پزشکان سینا
07642231205
جراح و متخصص چشم
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: پـنـجـشـنـبـه 23 اردیـبـهـشـت
شـیفـت کــاری: عــصــر، شــب
بـیمـه هــا: سایر    
ما با مطب در ارتباطیم؛ با خیالی آسوده نوبت بگیرید# هر نوبت برای یک نفر است# ساعت انتخابی شما فقط زمان بذیرش می باشد.


نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، کلینیک خلیج فارس
دکتر عبدالرحیمـ امینی
چشمـ پزشک
نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، کلینیک خلیج فارس
چشمـ پزشک
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا: سایر    


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، -بلوار سید جال-ساختمان پزشک
32248748
دکتر نسرین سنجری
جراح و متخصص چشم
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، -بلوار سید جال-ساختمان پزشک
32248748
جراح و متخصص چشم
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: شـنـبـه 25 اردیـبـهـشـت
شـیفـت کــاری: عــصــر، شــب
بـیمـه هــا: سایر    


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، چهارراه مرادی_مجمتع پزشکی پارسیان_طبقه اول واحد7
32228048
دکتر یوسف بوستان سعدی
چشم پزشکی
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، چهارراه مرادی_مجمتع پزشکی پارسیان_طبقه اول واحد7
32228048
چشم پزشکی
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا: سایر    
ملاحظات


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس،
دکتر یوسف پورزرگر
چشم پزشک
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس،
چشم پزشک
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا: سایر    


نشــانـی: هرمـزگان کیش، چهارراه پردیس
07642376055
دکتر مصطفی خدابخش
چشم پزشکی
نشــانـی: هرمـزگان کیش، چهارراه پردیس
07642376055
چشم پزشکی
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا: سایر    جانبازان    
گزارش کامل ام آر آی مورد نیاز است

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی: 4915856498
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.