نـمـونـه جـسـتجـو پـزشـک:
دکتر محمد حاتمی
دکتر احمدی شیراز
دکتر کلیه بندر عباس
کلینیک مفید


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، -خیابان اسد ابادی-بعد ازچهارراه فاطمیه-ساختمان پزشکان مارال-طبقه2
07632224261
دکتر اسحق فیروزی مقدم
دندانپزشکی
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، -خیابان اسد ابادی-بعد ازچهارراه فاطمیه-ساختمان پزشکان مارال-طبقه2
07632224261
دندانپزشکی
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا:


نشــانـی: آذربایجان غربى ارومـیه، بلوار ارشاد
04433462520
دکتر سامان فرشید
متخصص: اورولوژی، جراحی کلیه و مجاری ادراری
نشــانـی: آذربایجان غربى ارومـیه، بلوار ارشاد
04433462520
متخصص: اورولوژی، جراحی کلیه و مجاری ادراری
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
بـیمـه هــا:
کاربران عزیز:این شماره تماس ممکن است مربوط به کلینیک تدبیر باشد که پزشک با آن همکاری دارد.


نشــانـی: مـازندران بهشهر، ، خیابان شهید رجایی، خیابان شهید مفتح، روبروی مسجد رضویه
01134552628
دکتر محمد کلبادی نژاد
متخصص: اورولوژی، جراحی کلیه و مجاری ادراری
نشــانـی: مـازندران بهشهر، ، خیابان شهید رجایی، خیابان شهید مفتح، روبروی مسجد رضویه
01134552628
متخصص: اورولوژی، جراحی کلیه و مجاری ادراری
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
بـیمـه هــا:


نشــانـی: مـازندران بابلسر، کوچه بهار،ساختمان آراد
دکتر پوریا رضوانی بابلی
متخصص: اورولوژی، جراحی کلیه و مجاری ادراری
نشــانـی: مـازندران بابلسر، کوچه بهار،ساختمان آراد
متخصص: اورولوژی، جراحی کلیه و مجاری ادراری
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
بـیمـه هــا:


نشــانـی: آذربایجان غربى ارومـیه، خیابان عمار
دکتر علی طیبی آذر
متخصص: اورولوژی، جراحی کلیه و مجاری ادراری
نشــانـی: آذربایجان غربى ارومـیه، خیابان عمار
متخصص: اورولوژی، جراحی کلیه و مجاری ادراری
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
بـیمـه هــا:


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس،
دکتر محمد طاهری
تخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس،
تخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: شـنـبـه 25 اردیـبـهـشـت
شـیفـت کــاری: عــصــر، شــب
بـیمـه هــا: سایر    


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس،
دکتر سرهنگ نژاد

نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس،
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
بـیمـه هــا:


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، بندرعباس چهارراه فاطمیه جنب مسجد فاطمیه ساختمان پزشکان فاطمیه طبقه اول
دکتر رویا فیاض
متخصص داخلی
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، بندرعباس چهارراه فاطمیه جنب مسجد فاطمیه ساختمان پزشکان فاطمیه طبقه اول
متخصص داخلی
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: صــبـح، شــب
بـیمـه هــا:


نشــانـی: همـدان همـدان، خیابان بوعلی، کوچه نیلی، جنب پاساژ چهل‌ ستون، شماره 34
مرکز سونوگرافی و رادیولوژی موج ( دکتر شهداد ظاهری )
متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
نشــانـی: همـدان همـدان، خیابان بوعلی، کوچه نیلی، جنب پاساژ چهل‌ ستون، شماره 34
متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
بـیمـه هــا:


نشــانـی: البرز کرج، حصارک، بلوار خوارزمی، نرسیده به شهرک یاس
دکتر سمانه مغانلو
متخصص: پوست و مو
نشــانـی: البرز کرج، حصارک، بلوار خوارزمی، نرسیده به شهرک یاس
متخصص: پوست و مو
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
بـیمـه هــا: سایر    


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، بلوار سید جمال-ساختمان پزشک
دکتر پدرام انصاری
دندانپزشکی-متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، بلوار سید جمال-ساختمان پزشک
دندانپزشکی-متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا:


نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، کلینیک خلیج فارس
076-42228069
دکتر دکتر محمد مورخ
متخصص اورولوژیست
نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، کلینیک خلیج فارس
076-42228069
متخصص اورولوژیست
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
بـیمـه هــا:


نشــانـی: آذربایجان شرقى مـراغه، خیابان سعدی، خیابان آیت‌الله دستغیب
دکتر لیدا شیخ الـاسلـامی
پزشک عمومی
نشــانـی: آذربایجان شرقى مـراغه، خیابان سعدی، خیابان آیت‌الله دستغیب
پزشک عمومی
اولـیـن وقـت آزاد : تنظیمـ نشده
بـیمـه هــا:


نشــانـی: آذربایجان شرقى مـراغه، خیابان سعدی، خیابان آیت‌الله دستغیب
دکتر الهامـ عبدالهی
پزشک عمومی
نشــانـی: آذربایجان شرقى مـراغه، خیابان سعدی، خیابان آیت‌الله دستغیب
پزشک عمومی
اولـیـن وقـت آزاد : تنظیمـ نشده
بـیمـه هــا:


نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، بلوار بسیج - روبروی میناب مال - کلینیک تخصصی خلیج فارس
سونوگرافی دکتر امین پاینده
متخصص رادیولوژی (سونوگرافی ،MRI-CT)
نشــانـی: هرمـزگان مـیناب، بلوار بسیج - روبروی میناب مال - کلینیک تخصصی خلیج فارس
متخصص رادیولوژی (سونوگرافی ،MRI-CT)
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
بـیمـه هــا:     


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس،
دکتر آرش رحیمی
داخلی
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس،
داخلی
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
بـیمـه هــا:


نشــانـی: آذربایجان شرقى مـراغه، خیابان سعدی، خیابان آیت‌الله دستغیب
دکتر نازیلـا بلوریان
کارشناس مامایی
نشــانـی: آذربایجان شرقى مـراغه، خیابان سعدی، خیابان آیت‌الله دستغیب
کارشناس مامایی
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
بـیمـه هــا:


نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، نرسیده به پارک جنگلی ساختمان برج بهشت
33684928
دکتر شاهرخ کلهری
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
نشــانـی: هرمـزگان بندرعباس، نرسیده به پارک جنگلی ساختمان برج بهشت
33684928
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
شـیفـت کــاری: شــب
بـیمـه هــا:     


نشــانـی: قزوین آوج، سرباز، بخش راسک، بلوار امام
دکتر نفیسه محمد پناهی
متخصص: داخلی
نشــانـی: قزوین آوج، سرباز، بخش راسک، بلوار امام
متخصص: داخلی
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
بـیمـه هــا:


نشــانـی: آذربایجان شرقى آبش‌احمـد، متخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)
دکتر سید حمزه صدیق

نشــانـی: آذربایجان شرقى آبش‌احمـد، متخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)
اولـیـن وقـت آزاد ویـزیـت حـضـــوری: تنظیمـ نشده
بـیمـه هــا:
جهت ثبت نویت این پزشک به سایت "نوبت دات آی آر"مراجعه نمایید. nobat.ir

ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی: 4915856498
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.