پشتیبانی: 09179181049
ابتدا
 
پزشکان اپتومتریست - کارشناس بینایی

دکتر مهدی باوفا

کارشناسی بینائی سنجی

نشانی: هرمـزگان بندرعباس، بلوار سید جمال-ساختمان پزشکان پارسیان

07632210649

شیفت کاری: شب

اولین وقت آزاد حضوری: تنظیمـ نشده

بیمه ها:
ثابت    

دکتر مریم حسینی زهی

اپتومتریست

نشانی: هرمـزگان بندرعباس، خیابان اسد آبادی،جنب بانک حکمت،ساختمان نگهدار،طبقه سوم

07632236416

شیفت کاری: شب

اولین وقت آزاد حضوری: تنظیمـ نشده

بیمه ها:
ثابت    


اپتومتریست - کارشناس بینایی راهنمای نوبت دهی

اپتومتریست - کارشناس بینایی مقررات

اپتومتریست - کارشناس بینایی ارتباط با ما

اپتومتریست - کارشناس بینایی درباره ما

شبکه های اجتماعی

اپتومتریست - کارشناس بینایی کانال تلگرامـ

اپتومتریست - کارشناس بینایی اینستاگرامـ

نوبت دهی پزشکان و مراکز استان هرمزگان
نشانی: هرمزگان-بندرعباس-فلکه برق-ساختمان امام رضا کد پستی: تلفکس: 09179181049
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.