پشتیبانی: 09179181049
ابتدا
 
پزشکان ادیولوژیست - شنوایی شناسی

دکتر مرتضی علیزاده

ادیولوژیست-شنوایی شناسی

نشانی: هرمـزگان بندرعباس، بلوار سید جمال-ساختمان پزشکان شفا-طبقه 5

: 07632248921

شیفت کاری: شب

اولین وقت آزاد حضوری: تنظیمـ نشده

بیمه ها:
البرز    


ادیولوژیست - شنوایی شناسی راهنمای نوبت دهی

ادیولوژیست - شنوایی شناسی مقررات

ادیولوژیست - شنوایی شناسی ارتباط با ما

ادیولوژیست - شنوایی شناسی درباره ما

شبکه های اجتماعی

ادیولوژیست - شنوایی شناسی کانال تلگرامـ

ادیولوژیست - شنوایی شناسی اینستاگرامـ

نوبت دهی پزشکان و مراکز استان هرمزگان
نشانی: هرمزگان-بندرعباس-فلکه برق-ساختمان امام رضا کد پستی: تلفکس: 09179181049
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.