اپلیکیشن دفترچه راحت ترین راه برای ارتباط با مطب هست (چنانچه نصب ندارید اینجا ضربه بزنید)

معصومه زاهدی
کارشناس تغذیه و رژیم درمانی در مـیناب
اولین وقت آزاد : دوشـنـبـه 15 آذر

برای رزرو نوبت ، ابتدا ساعت را انتخاب، سپس مشخصات خواسته شده را وارد کنید.

شـنـبـه
1400/09/13
گذشته
گذشته
گذشته
گذشته
گذشته
گذشته
گذشته
گذشته
گذشته
یـكـشـنـبـه
1400/09/14
گذشته
گذشته
گذشته
گذشته
گذشته
گذشته
گذشته
گذشته
گذشته
دوشـنـبـه
1400/09/15
09:00
10:00
عدمـ تنظیم
عدمـ تنظیم
عدمـ تنظیم
عدمـ تنظیم
عدمـ تنظیم
16:00
17:00
سـه‌شـنـبـه
1400/09/16
عدمـ تنظیم
عدمـ تنظیم
عدمـ تنظیم
عدمـ تنظیم
عدمـ تنظیم
عدمـ تنظیم
عدمـ تنظیم
عدمـ تنظیم
عدمـ تنظیم
چـهـارشـنـبـه
1400/09/17
09:00
10:00
عدمـ تنظیم
عدمـ تنظیم
عدمـ تنظیم
عدمـ تنظیم
عدمـ تنظیم
16:00
17:00
پـنـجـشـنـبـه
1400/09/18
عدمـ تنظیم
عدمـ تنظیم
عدمـ تنظیم
عدمـ تنظیم
عدمـ تنظیم
عدمـ تنظیم
عدمـ تنظیم
عدمـ تنظیم
عدمـ تنظیم
جـمـعـه
1400/09/19
تعطیلی
تعطیلی
تعطیلی
تعطیلی
تعطیلی
تعطیلی
تعطیلی
تعطیلی
تعطیلی


ما با مطب در ارتباط هستیمـ. میتوانید با خیالی آسوده نوبت خود را بگیرید، از هر کجا و 24 ساعته با منشی 724
نشانی: کد پستی:
کلیه حقوق وب سایت محفوظ است. استفاده از سایت نیازمند تایید شرایط استفاده است.